Mersie Consultancy
De specialist in IT Management en Coaching
 

PUBLICATIES

Hieronder treft u een aantal Artikelen / Publicaties aan van de afgelopen jaren....


CUSTOMER SUCCESS STORY - Rabobank / CA

improving the customer experience with better apps and
faster testing founded on CA Agile Requirements Designer“

Testautomatisering stelt hoge eisen, maar is de weg naar goud

Klanten verwachten veel vandaag de dag. Ze eisen snelheid, gebruiksvriendelijkheid maar bovenal kwaliteit. Bedrijven moeten hun producten sneller op de markt brengen om te overleven in de concurrerende markt, met een verantwoorde kwaliteit. In ons vak, het testen van software, moeten we daar ook op anticiperen. Er zal sneller inzicht moeten worden gegeven in de kwaliteit van informatiesystemen. Een van de maatregelen daartoe is testautomatisering. Maar hoe richt je dit proces in? In dit artikel gaan we in op een aantal beginselen, en leggen we eerst even kort uit wat testautomatisering precies inhoudt

The Essence of Test Automation

Today’s organisations must adapt faster to keep up with the changing needs of customers. This places major demands on the development of applications. Customers not only demand speed, they also demand a large degree of user-friendliness. If, for instance, a web shop does not function properly, an alternative can quickly be found. Agile software development closely matches these change demands and has already found its way into a large number of organisations

Principes voor testautomatisering

Organisaties moeten steeds sneller veranderen om aan de veranderende vraag van klanten te blijven voldoen schrijven Danny Greefhorst, Jos van Rooyen en Marcel Mersie in hun artikel. Dit stelt hoge eisen aan de ontwikkeling van applicaties. Klanten eisen niet alleen snelheid maar ook extreme gebruikersvriendelijkheid. Werkt bijvoorbeeld een webwinkel niet naar behoren, dan is er snel een alternatief voorhanden. Agile softwareontwikkeling sluit goed aan op deze veranderbehoefte en is inmiddels in een groot deel van de organisaties doorgedrongen aldus de schrijvers